Månhornsgränd ligger inte långt ifrån bryggeriet. Denna smala gata går i vinkel inklämd mellan villorna. Hus som renoverats i omgångar och blandar nytt och gammalt vilket ger alla husen sin unika prägel.
En gammaldags maltbas, med anor från den tid då britterna skickade öl till sina kolonier, ligger som grund för vår ipa. Som kontrast till det gamla är humlen från den nya världen. Detta bidrar till komplexitet och likt villorna ger blandningen av nytt och gammalt en egen karaktär och själ.