Under mitten av 1800 talet var Enskede Gård ett av Sveriges mest inkomstbringande storgods och ett mönsterjordbruk. Under tidigt 1900 tal förvärvade Stockholm stad dessa ägor som kom att ligga till grunden för trädgådstaden.
Likt valonerna bryggde sina saison öl på gården för att dricka under de varma arbetsdagarna på fälten, har vi bryggt vår Enskede Gårdsöl i samma anda. En törstsläckare efter hårda arbetsdagar.